ધોરણ 3 પાસ ભરતી: સુરેન્દ્રનગરમાં આવી ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2024

ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2024

ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2024: GRD સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2024 – સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળમાં માનદ સભ્યોની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા ગ્રામ્ય કક્ષાએ રહેતા હોય અને 3 ધોરણ પાસથી વધારે અભ્યાસ કરેલ હોય, તેવા ઉમેદવારો માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા પછી અરજી કરવી. ધોરણ 3 પાસ ભરતી … Read more

CRPF ભરતી 2024: ધોરણ 10 પાસ માટે કોન્સ્ટેબલ બનવા માટે સુવર્ણ તક

CRPF ભરતી 2024

CRPF ભરતી 2024 : સેન્ટ્રલ રીઝર્વ પોલીસ ફોર્સ ભરતી 2024, CRPF માં કોન્સ્ટેબલ જનરલ ડયુટી (સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા) અંતર્ગત 169 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. CRPF ભરતી 2024 CRPF Recruitment 2024: સત્તાવાર વેબસાઇટ પર 169 ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટીફીકેશન બહાર પાડવામાં આવેલ છે. જેમાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા લાયક ઉમેદવારો નીચેની માહિતી વિગતવાર વાંચી … Read more

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024: 18 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ યોજાશે એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળો

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024: કડી નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ તથા સરકારશ્રીની મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના હેઠળ વિવિધ ટ્રેડમાં સને 2023-24ના વર્ષમાં એપ્રેન્ટીસની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ લાયકાત આધાર પુરાવા લઇ અરજી સાથે તારીખ 18-01-2024ના રોજ સવારના 10:00 કલાકે નગરપાલિકા કાર્યાલય ખાતે હાજર રહેવું. કડી નગરપાલિકા ભરતી 2024 કડી નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળામાં વિવિધ … Read more

Forest Guard Exam Update: વનરક્ષક વર્ગ 3ની જાહેરાત ક્રમાંક FOREST 2022-23/1 ના ઉમેદવાર જોગ અગત્યની સુચના

Forest Guard Exam Update

Forest Guard Exam Update: ફોરેસ્ટ ગાર્ડ (વનરક્ષક) પરીક્ષાની રાહ જોતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર મળી રહ્યા છે, વનરક્ષકની પરીક્ષા ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર છે, અને હવે તેની તમામ અપડેટ મંડળની વેબસાઈટ https://gsssb.gujarat.gov.in પર પ્રશીદ્ધ કરવામાં આવશે. ગુજરાત સરકારના વન અને પર્યાવરણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ … Read more

Gujarat Anganwadi Bharti Merit List 2023: ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરીટ લીસ્ટ 2023 જાહેર, ચેક કરો અહીંથી

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરીટ લિસ્ટ 2023

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરીટ લિસ્ટ 2023: સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના (ICDS) દ્વારા આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની ભરતી માટેનું મેરીટ લિસ્ટ અને રીજેક્ટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરીટ લીસ્ટ 2023 આ આર્ટિકલના માધ્યમથી Anganwadi Bharti Merit List 2023 વિશેની વિગતવાર માહિતી મેળવીશું. ઉમેદવારો ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જઈને પણ મેરીટ લિસ્ટમાં પોતાનું નામ ચેક કરી … Read more

VMC Junior Clerk Result 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકાની 552 જુનીયર ક્લાર્ક જગ્યા માટે લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર

VMC Junior Clerk Result 2023

VMC Junior Clerk Result 2023 : વડોદરા મહાનગરપાલિકાની જુનિયર ક્લાર્ક સંવર્ગની 552 જગ્યા ભરવા માટે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં તારીખ 08-10-2023 ના રોજ લેવામાં આવેલ પરીક્ષા નું રિઝલ્ટ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પ્રશ્નપત્ર 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકાની જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 552 જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષા તારીખ 08-10-2023ના … Read more

GSSSB પરીક્ષા પદ્ધતિ: હવે પેપરલેસ થશે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરીક્ષા, TCS ની મદદથી પરીક્ષા

GSSSB પરીક્ષા પદ્ધતિ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા GSSSB પરીક્ષા પદ્ધતિ માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, પરીક્ષા માટે ટાટા કન્સલટન્સી સર્વિસ( TCS) અજેન્સીને સિલેક્ટ કરવામાં આવી છે. GSSSB પરીક્ષા પદ્ધતિ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા પરીક્ષાની પદ્ધતિમાં ફેરફારનો મહત્વનો નિર્ણય, પહેલીવાર કંઈક નવું થશે. હવે પેપરલેસ થશે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરીક્ષા: TCSની મદદથી કોમ્પ્યુટર પર જ … Read more

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 : ધોરણ 10 પાસ પર 10,000 જગ્યાઓ પર ભરતી

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023

ધોરણ 10 અને 12 પાસ માટે ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 જાહેર, ટોટલ 10,000 જગ્યાઓ પર કરાશે ભરતી. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર 2023 છે. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 : સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા (ICDS) ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 | ગુજરાત આંગણવાડી કાર્યકર ભરતી 2023 | ગુજરાત આંગણવાડી તેડાગર ભરતી 2023 … Read more

10 પાસ ભરતી : ગાંધીનગર હોમગાર્ડ ભરતી 2023 જાહેર, 10 પાસ ઉમેદવાર માટે સોનેરી તક

ગાંધીનગર હોમગાર્ડ ભરતી 2023

ધોરણ 10 પાસ ઉમેદવાર માટે સોનેરી તક, ગાંધીનગર ગ્રામ્ય જિલ્લા હોમગાર્ડ્ઝ દ્વારા ગાંધીનગર હોમગાર્ડ ભરતી 2023 જાહેર, ૧૧૪ જગ્યા માટે ઓફલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. ગાંધીનગર હોમગાર્ડ ભરતી 2023 ગાંધીનગર હોમગાર્ડ ભરતી 2023 : ગાંધીનગર જિલ્લા હોમગાર્ડઝ તાબાના નીચે મુજબના યુનિટો માટે 108 પુરુષ, 06 મહિલા મળી કુલ 114 હોમગાર્ડઝની ભરતીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. … Read more

સુરત ભરતી 2023 : સુરત મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ માટે બમ્પર ભરતી, 30 ઓક્ટોબર સુધી કરી શકાશે અરજી

સુરત ભરતી 2023

સુરત ભરતી 2023 : આઈ.ટી.આઈ., 12 પાસ તેમજ બી.કોમ ઉમેદવાર માટે સુરત મહાનગરપાલિકામાં આવી બમ્પર ભરતી. વિવિધ ટ્રેડોમાં 1000 જેટલા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 જાહેર. સુરત ભરતી 2023 Surat Municipal Corporation 2023, SMC bharti 2023, notification : સુરત મહાનગરપાલિકામાં ધી એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ વિવિધ ટ્રેડોમાં નિયત લાયકાત ધરાવતા 1000 જેટલા એપ્રેન્ટિસોને તાલીમ આપવવા હેતુથી ભરતી … Read more