ધો 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ઘરે બેઠા મંગાવો , જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી

ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ઘરે બેઠા મંગાવો

ધો 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ઘરે બેઠા મંગાવો : ધોરણ 10 અને 12 ની માર્કશીટ અથવા કોઈપ્રમાણપત્ર ખોવાઇ ગયેલ હોય તો હવેથી ઓનલાઇન મેળવી શકાશે. વર્ષ 1952 થી અત્યાર સુધીના બધા જ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન મુકી દેવામાં આવ્યા છે. ધોરણ 10/12 ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર, માઇગ્રેશન અને સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર ધો 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ઘરે … Read more

ધંધુકા : ચાંપાનેરી પરિવાર દ્વારા શ્રી નવદુર્ગા ભવાની મહોત્સવ સંપન્ન

નવદુર્ગા ભવાની મહોત્સવ

ધંધુકા : ધંધુકામાં ચાંપાનેરી પરિવાર દ્વારા શ્રી ભવાની મંદિરે યોજાયેલ શ્રી નવદુર્ગા ભવાની મહોત્સવ સંપન્ન, 31 યુગલોએ આહુતિ આપી. જેની સંપૂર્ણ માહિતી ગાંધીનગર પ્રવાસી પત્રકાર રાજેશ પરીખ દ્વારા ગુજરાતીતકને આપવામાં આવી હતી. શ્રી નવદુર્ગા ભવાની મહોત્સવ સંપન્ન અમદાવાદ જિલ્લાના ધંધુકા ખાતેના શ્રી નવદુર્ગા માતાજી મંદિર ખાતે ધંધુકાના સમસ્ત ચાંપાનેરી (સથવારા-દલવાડી) સમાજ દ્વારા ભવ્ય નવચંડી યજ્ઞાનું … Read more