આદુ શરીરને હેલ્થી રાખવામાં પણ ખુબજ ઉપયોગી છે

બળતરા ઘટાડે છે

ઉબકામા રાહત આપે છે

બ્લડ સુગર નિયંત્રણ કરવામાં ઉપયોગી

હૃદય આરોગ્યમાં સુધારો કરે છે

રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં ઉપયોગી

સ્નાયુઓમાં દુખાવો ઘટાડવા

સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ખુબ જ ઉપયોગી છે