ચા બનાવ્યા પછી વપરાયેલી પત્તીને ફેંકવાની ભૂલ ન કરો

દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે ચા પત્તીનો ઉપયોગ કરો

ભટુરે માટે છોલે બનાવતી વખતે ચા પત્તીના પાણીનો ઉપયોગ થાય છે.

તમારા ચોપિંગ બોર્ડને ઘસીને સાફ કરો. ચા પત્તી સ્ક્રબનું કામ કરશે

વરસાદની ઋતુમાં ઘરમાં વારંવાર દુર્ગંધ આવે છે અને તેની સાથે રસોડાના સિંક પાસે માખીઓ પણ થઈ જાય છે

આ માટે, કાપડના 4 થી 5 નાના ટુકડા લો અને તેમાં 1-1 ચમચી ચાની પત્તી ભરો

બધા કપડા પર 3 થી 4 ટીપાં લીંબુ આવશ્યક તેલ અથવા તમારી પસંદગીનું કોઈપણ તેલ ઉમેરો

હવે આ નાના બંડલ્સને અલગ અલગ જગ્યાએ રાખો

આમ કરવાથી તમારું ઘર સુગંધથી સુગંધિત થઈ જશે