ચન્દ્રયાન 3 આજે 14 જુલાઈ 2023 શુક્રવારના રોજ 02:35 કલાકે લોન્ચ કરવામાં આવશે.

ભારત ચંદ્ર પર ઉતરનાર ચોથો દેશ બનશે.

ભારતનું મૂનક્રાફ્ટ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવમાં ઉતરશે