વધુ પડતી ચા પિતા હોય તો ચેતી જજો

વધારેમાં વધારે કંઈ પણ વસ્તુ ખાવા-પીવાથી શરીરને મોટું નુકસાન થાય છે.

વધારે ચા પીવાથી એસિડિટી થવી અને ચાંદા પડવા

પેટમાં ગેસની સમસ્યા સર્જાય છે

વધુ પડતી ચા પીવાથી તમારા હાડકાંઓ થાય છે નબળા

ખાલી પેટે જો ચા પીવામાં આવે તો પેટમાં બળતરા, ગેસ, ખાટા ઓડકાર આવવા, પીત્ત ચડવું જેવી અનેક બીમારીઓ થાય છે.

વધારે ચા પીવાથી ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે

વધારે ચા પીવાથી ચીડીયાપણું આવે છે