સરકારી સહાય : સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સામચાર

સરકારી સહાય : વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સરકાર આપી રહી છે પ્રતિ વિદ્યાર્થી દીઠ રૂપિયા 20,000 ની સહાય.

સરકારી સહાય

રાજ્યના આદિજાતિ સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) વર્ગ 1 -2 ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરીને ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવી શકે તેવા હેતુથી ગુજરાત સરકાર પરીક્ષાના કોચિંગ – તાલીમ સહાય પેટે એકવાર પ્રતિ વિદ્યાર્થી દીઠ રૂપિયા 20,000ની રકમ આપવામાં આવે છે.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સામચાર

સરકારી સહાય
સરકારી સહાય

આ કોચિંગની સહાયનો લાભ લેવા માટે નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓએ આગામી 17 ઓગષ્ટ 2023 સુધીમાં ડી-સેગ ના પોર્ટલ https://dsagsahay.gujarat.gov.in/ પર ઓનલાઈન અરજી કરીને નોંધણી કરવાની રેહશે તેમ ડી-સેગ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ અંતર્ગત ડેવલોપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત) ગાંધીનગર દ્વારા જણાવાયું છે.

અનુસૂચિત જનજાતિના સ્નાતકની તથા જે તે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટેની ન્યુનતમ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા તથા ડેવલોપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત ગાંધીનગર (ડી-સેગ) દ્વારા એમ્પેન્લ કરવામાં આવેલ એજન્સી દ્વારા કાર્યરત સેન્ટરમાં કોચિંગ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે કોચિંગ સહાય ડાયરેક્ટ બેનેફિટ ટ્રાન્સફર – ડી.ટી.બી યોજના મારફતે વિદ્યાર્થી દીઠ એક વાર રૂપિયા 20,000 અથવા વાસ્તવિક કોચિંગ ફી પૈકી જે ઓછુ હોય તે રકમ સીધી ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.

અરજી પત્રકમાં દર્શાવ્યા મુજબની સંપૂર્ણ વિગત ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે તેમજ પોર્ટલ પર પ્રમાણપત્રો ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે. જરૂરી વિગતો સબમિટ કર્યાબાદ અરજદારના મોબાઈલ ઉપર એસ.એમ.એસ. દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન નંબર જનરેટ થયા બાદ અરજી સબમિટ થયેલી ગણાશે. રાજ્યના 14 આદિજાતિ જિલ્લાઓના પ્રાયજના કચેરી દ્વારા તથા આદિજાતિ જીલ્લાઓ સિવાયના જિલ્લાઓની અરજીઓ વડી કચેરી દ્વારા નિયમ મુજબ મંજુર – નામંજૂર કરવામાં આવશે.

કોચિંગ સહાય મેળવવા ઈચ્છુક આદિજાતિના વિદ્યાર્થી જે તે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે નિયત કરાયેલી ન્યુનતમ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ, આદિજાતિ વિદ્યાર્થી જે જીલ્લામાં કોચિંગ મેળવવા ઈચ્છતા હશે તે જીલ્લાના લક્ષ્યાંક અન્વયે સ્નાતક કક્ષાના મેરીટના ધોરણે વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે. સહાય માટે વિદ્યાર્થીએ જી.પી.એસ.સી વર્ગ 1, વર્ગ 2 ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને સ્પીપા પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજી કરેલ હોવી જોઈએ. સહાય માટે વિદ્યાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂપિયા 5 લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ તેમ જણાવવામાં આવ્યું છે.

આ પણ ખાસ વાંચો:

PM યશસ્વી સ્કોલરશીપ યોજના 2023 : ધોરણ 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓને મળશે શિષ્યવૃત્તિ

PM કિસાન 14માં હપ્તાની તારીખ થઇ જાહેર, આ દિવસે ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે 2000 રૂપિયા

PMJAY યોજના અંતર્ગત 11 જુલાઈથી 10 લાખ સુધીનું આરોગ્ય વીમા કવચ મળશે

Leave a Comment